Elektrické a bezpečnostní systémy

Jiří Ryšánek

Zabezpečovací systémy
Zabezpečovací systémy
Kamerové systémy
Kamerové systémy
Revize a elektroinstalace
Revize a elektroinstalace
Automatizace
Automatizace
Měření termovizí
Měření termovizí
servis fotovoltanických elektráren
FVE elektrárny

Elektroinstalace Mohelnice

Rozsah poskytovaných služeb

  • Revize, Montáže a Opravy Elektrických zařízení do 1000V
  • Výroba elektrických zařízení a rozvaděců
  • Revize a montáže ochrany před bleskem (hromosvody)
  • Revize elektrických spotřebičů

Na všechny uvedené činnosti poskytujeme kompletní servis a provedení výchozích a pravidelných revizí.

Přístroje používané při provádění revizí splňují požadavky Elektrické bezpečnosti v nn rozvodných sítích podle normy ČSN EN 61557-2,3,4,5,6,7 Vyhovující normám EN 61010-1, EN 50081-1, EN 50082-1

Ceny revizí:

  • revize el. instalace a vypracování revizní zprávy je od 1500.-Kč
  • revizi hromosvodů je od 400.- Kč za jeden svod
  • revize el. spotřebiče je od 80.- Kč
  • revize pracovního stroje je od 600.-Kč